Aktualizacja szablonów 

DD DanceSchool 116

DD Beautysalon 115

DD NewCar 114

 

Zaktualizowano  Joomla do wersji 3.9.14

Zaktualizowano   SP Page Builder Pro do wersji: 3.6.7

Dodatkowo w szablonie  DanceSchool 116 zmieniono pasek partnerów ze statycznego na przewijany.