Polityka Cookies

Polityka Cookies

 

The website does not collect any information automatically, except for information contained in cookies.

Cookies (so-called "cookies") are IT data described in Directive 2009/136/EC of the European Parliament on the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Privacy and Electronic Communications Directive) and Article 173 of the Telecommunications Law, in particular text files that are stored on the end device of the website user and are intended for the use of the website. Cookies usually contain the name of the website they come from, the time they are stored on the end device, and a unique number.

The entity placing cookies on the end device of the website user and accessing them is the operator of the website - Biuro Rachunkowe Aneta Kawka, with its registered office at Os. Na Stoku 27a/17, 31-705 Kraków.

Cookies are used for: customizing the content of the website to the user's preferences and optimizing the use of the website; in particular, these files allow to recognize the user's device and display the website tailored to their individual needs, creating statistics that help understand how website users use the website, which allows to improve their structure and content;

Two main types of cookies are used on the website: "session" cookies and "persistent" cookies. "Session" cookies are temporary files that are stored on the end device of the user until they log out, leave the website or turn off the software (internet browser). "Persistent" cookies are stored on the user's end device for the time specified in the cookie parameters or until they are deleted by the user.

In many cases, the software used to browse websites (internet browser) allows the storage of cookies on the user's end device by default. Website users can change cookie settings at any time. These settings can be changed, in particular, to block the automatic handling of cookies in the web browser settings or to inform about each time cookies are placed on the end device of the website user. Detailed information on the possibilities and methods of cookie handling is available in the software settings (internet browser).

The website operator informs that changing cookie settings may affect some of the functionalities available on the website.

Cookies are placed on the end device of the user and may also be used by advertisers and partners cooperating with the website operator, such as Google Analytics and Google AdSense.

More information about cookies is available in the "Help" section of the web browser menu.

If the user does not want to receive cookies, they can change the browser settings. Please note that disabling cookies that are necessary for authentication, security, and user preference maintenance processes may make it difficult or impossible to use the website.

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności została utworzona, aby zapewnić naszym Użytkownikom pełny dostęp do informacji w jaki sposób, w jakim celu i na jakich zasadach gromadzone są dane osobowe przekazywane nam przez użytkownika oraz udzielenia informacji dotyczącej wykorzystywania plików cookies.

Chcielibyśmy, aby Użytkownik, dzięki zastosowaniu przez nas odpowiednich technologii, systemów zabezpieczeń oraz najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych oraz ochrony prywatności dokonując zakupów w naszym Sklepie czuł się w pełni bezpiecznie.
Administratorem danych osobowych jest

Biuro Rachunkowe Aneta Kawka
Os.Na Stoku 27a/17, 31-705 Kraków , wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 678-151-30-21

W celu poprawnego wykonywania świadczonych przez nas usług, przede wszystkim wygodnego i bezproblemowego dokonywania przez naszych Użytkowników zakupów w naszym sklepie, w niezbędnym zakresie dane gromadzone są w następujący sposób:

Dane wprowadzane przez Użytkownika w formularzach, w tym dane osobowe Użytkownika
Zapisywanie na urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookie (tzw. Ciasteczka)

I. DANE WPROWADZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W FORMULARZACH

Poprzez wypełnienie formularza na stronie Sklepu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep może uniemożliwić dokonywanie przez Użytkownika zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną.

Dane Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Sklep, w tym w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury VAT oraz zawarcia umowy sprzedaży.

Po wystawieniu faktury VAT dane użytkownika są usuwane z bazy danych Sklepu.

Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Dane podane podczas wypełnienia formularza mogą być zmienione w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Zamawiającemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań..

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji do serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

II. POLITYKA COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, opisane w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Biuro Rachunkowe Aneta Kawka, z siedzibą Os. Na Stoku 27a/17, 31-705 Kraków

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej będą informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej

10. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

II. LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Na stronie sklepu mogą zostać umieszczone linki/odnośniki do stron administrowanych przez podmioty trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach oraz za ich politykę prywatności. Zalecamy przez skorzystaniem z tych stron do zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności odwiedzanej strony.

IV. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować z 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez publikację treści nowej polityki prywatności na naszej stronie wraz z informacją o jej zamieszczeniu.

V. DODATKOWE INFORMACJE
W przypadku pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności prosimy o kontakt na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Niniejsza polityka prywatności został opracowany przez Kancelarię Radcy Prawnego Pawła Foltmana,
Tel. 664 305 049, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Regulamin Strony internetowej

Regulamin Sklepu Internetowego Diablodesign.eu Sklep internetowy Diablo Design, działający pod adresem https://www.diablodesign.eu prowadzony jest przez Biuro Rachunkowe Aneta Kawka, z siedzibą Os. Na Stoku 27a/17, 31-705 Kraków, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6781513021, REGON 6781513021 Kontakt ze sklepem: Paweł Kawka DiabloDesign Os.Na Stoku 27a/17, 31-705 Kraków Formularz kontaktowy: znajdujący się pod adresem: https://www.diablodesign.eu/ e-mail: biuro[ @ ]diablodesign.eu
tel.: 666 977 944 w godz. od 9-17

I. DEFINICJE

 

Sklep internetowy (Sklep) - Sklep internetowy Diablo design, działający pod adresem https://www.diablodesign.eu

 Templatka/Szablon - aplikacja komputerowa stanowiąca zestaw skryptów i innych elementów (np. grafik, dźwięków), wykorzystywanych przez serwer stron WWW oraz urządzenia odczytujące, np. przeglądarki internetowe.

Paczka zip – zestaw templatek/szablonów skompresowany w formacie ”ZIP”. Produkt – oferowany przez Sklep szablon lub zestaw szablonów.

Formularz – formularz na stronie Sklepu, który Klient wypełnia w celu dokonania zakupu/złożenia zamówienia.

Klient –osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które dokonują zakupu Produktów w Sklepie.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.); 
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.) 
Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez sklep internetowy http://www.diablodesign.eu usług drogą elektroniczną, polegających na dostarczaniu treści cyfrowych, udzielaniu licencji na produkty oraz świadczenia usług Klientom sklepu, a w szczególności określa zasady składania, realizacji oraz anulowania zamówień, zasady płatności, tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy.  2. Sklep udziela licencji i świadczy usługi za pośrednictwem sieci Internet poprzez stronę internetową http://www.diablodesign.eu  3. Do korzystania z usług, przeglądania strony internetowej oraz dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest urządzenie wyposażone w system Microsoft Windows XP lub wyższy, w przeglądarkę internetową kompatybilną z przeglądarką Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej, umożliwiające dostęp do Internetu. Ponadto indywidualne wymagania każdego z oferowanych produktów znajdują się w opisie produktu na stronie Sklepu. Pomoc dotycząca produktów jest dostępna poprzez formularz kontaktowy, adres email i pod numerem telefonu wskazanym na wstępie niniejszego regulaminu.  4. Do poprawnego działania i obsługi naszych produktów wymagane jest oprogramowanie Joomla! Joomla! to system zarządzania treścią (ang. CMS - Content Managment System ). CMS to program przeznaczony do tworzenia i obsługi witryny internetowej. Oprogramowanie Joomla! dostępne jest na stronie producenta http://www.joomla.org  Do poprawnego działania oprogramowania Joomla! wymagana jest odpowiednia konfiguracja serwera Klienta. Wymagania konfiguracyjne oraz instrukcja jak serwer skonfigurować znajduje się w serwisie Joomla! pod adresem http://www.joomla.org/technical-requirements.html 
Korzystanie z naszych produktów wymaga podstawowej wiedzy z zakresu działania oprogramowania Joomla! Wszelka pomoc i instrukcje dotyczące tego oprogramowania znajdują się na stronie serwisu http://www.joomla.org. 
5. O ile opis produktu nie stanowi inaczej i nie jest to w opisie wyraźnie zaznaczone, wszystkie szablony przygotowywane są dla najnowszej wersji oprogramowania Joomla! Nie gwarantujemy, że szablon będzie kompatybilny ze starszymi wersjami tego samego oprogramowania. Najnowsza wersja do pobrania oraz wszelkie informacje nt. oprogramowania Joomla! dostępne są na stronie http://www.joomla.org  6. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści, które naruszają obowiązujące prawo, prawa osób trzecich oraz są niezgodne z zasadami współżycia społecznego  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę będące skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonywania świadczonych Usług, jeżeli jest to spowodowane przez:  awarię bądź niekompatybilność ze Sklepem infrastruktury technicznej Klienta niezgodne z prawem bądź Regulaminem korzystanie z Portalu przez Usługobiorcę, działania siły wyższej,  8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania do wskazanych w pkt 3,4 niniejszego rozdziału wymogów technicznych systemu teleinformatycznego, którym Klient sklepu się posługuje.  10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość technicznego aktualizowania Portalu i dokonywania prac konserwacyjnych Portalu, które mogą skutkować czasowym brakiem możliwości korzystania ze strony Sklepu. W terminie 7 dni przed planowanym terminem serwisu na stronie Sklepu zostanie umieszczona informacja zawierająca termin oraz planowany czas obsługi technicznej.  11. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów zakupionych w sklepie w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem oraz postanowieniami licencji.

 

III. PROCEDURA ZAKUPU

 

1. Zamówienia na zakup licencji produktów składane są przez stronę http://www.diablodesign.eu 

2. Do dokonania zakupu wymagane jest posiadanie aktywnego konta e-mail. 

3. Na stronie znajduje się katalog produktów w wersji demo. Wersja demonstracyjna szablonu ma ograniczony panel administracyjny i jest do pobrania za darmo w celu przetestowania produktu. 

UWAGA: zanim dokonasz zakupu, pobierz wersję demonstracyjną produktu i upewnij się czy spełnia Twoje wymagania.  4. Proces dokonania zakupu rozpoczyna się poprzez wybór (kliknięcie) odpowiedniego produktu z katalogu produktów dostępnego na stronie Sklepu. Po wyborze produktu Klient zostanie przekierowany do strony z informacją o produkcie. Informacja o produkcie stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 5. Sklep oferuje dwie formy złożenia zamówienia na wybrany produkt:  5.1 Zamówienie złożone poprzez serwis Pay Pal: - po wybraniu interesującego Cię szablonu wpisz nazwę szablonu w polu oznaczonym „Write the name of the template”. - potwierdź zakup klikając „BUY NOW” po czym zostaniesz przekierowany na stronę serwisu Pay Pal, gdzie będzie możliwe dokonanie zapłaty za wybrany produkt - instrukcję, regulamin i zasady korzystania z serwisu Pay Pal dostępne są na stronie serwisu pod adresem https://www.paypal.com - kurs euro ustalany jest zgodnie z zasadami serwisu Pay Pal - Po dokonaniu płatności system serwisu PayPal.com przekieruje nas do strony z formularzem w którym podajemy dane do Faktury VAT.  5.2 Zamówienie złożone poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://diablodesign.eu/formularz-zamowienia - formularz zamówienia jest również dostępny na stronie głównej serwisu po kliknięciu „Kup Licencję” oraz bezpośrednio w opisie każdego z produktów postaci odnośnika do formularza o treści „Kliknij tutaj, aby kupić pełną wersję”. - w celu wypełniania formularza Klient zostanie poproszony o podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych: imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa, adres (ulica, miasto, kod pocztowy), NIP, adres e-mail, nr telefonu, adres strony gdzie będzie zainstalowany szablon, nazwa wybranego szablonu - istnieje również możliwość załączenia potwierdzenia przelewu w celu usprawnienia i przyspieszenia sfinalizowania transakcji. - po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient poprzez oznaczenie odpowiedniego „checkbox’a” wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych. Zaznaczenie checkbox’a jest dobrowolne jednakże jego brak, może uniemożliwić prawidłową rejestrację lub dokonanie zakupu. - Po wypełnieniu formularza następuje potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta, poprzez kliknięcie przycisku „WYŚLIJ”. Wykonanie powyższej czynności jest równoznaczne ze złożeniem Sklepowi oferty zawarcia umowy kupna (sprzedaży) zamówionego produktu i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrany produkt. - Przelew w kwocie zgodnej z ofertą Sklepu powinien zostać dokonany na rachunek w banku PKO BP o numerze:  94 1020 2906 0000 1102 0341 3333

6. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu, na adres e-mail wskazany w formularzu przy składaniu zamówienia lub zarejestrowany w serwisie Pay Pal zostanie przesłana wiadomość e-mail zawierająca szablon w pełnej wersji w paczce „zip”, klucz licencyjny oraz fakturę VAT w formacie PDF.. Rozpoczęcie pobierania pliku z szablonem jest równoznaczne z rozpoczęciem spełniania świadczenia o którym mowa w art. 38. Pkt 13) Ustawy o prawach konsumenta, co jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy w momencie rozpoczęcia pobierania pliku.  7. Pod adresem http://diablodesign.eu/ w zakładce „Klucz licencyjny” dostępne są wszelkie informacje dotycząc pobierania, instalacji oraz wprowadzenia klucza licencyjnego do zakupionych produktów.  8. Ceny produktów znajdujących się w katalogu produktów na stronach internetowych Sklepu są cenami wyrażonymi w polskich złotych (PLN) lub w euro (€) i zawierają podatek VAT.  9. Cechą oferowanych przez nas szablonów jest automatyczne dostosowanie do szerokości/rozdzielczości ekranu (tzw. responsive web design/ RWD).  10. Na życzenie Klienta faktura może również zostać przesłana w formie papierowej. W tym celu prosimy o przesłanie e-maila na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

IV. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Wszystkie grafiki, teksty, treści i źródła kodu na naszych stronach są chronione prawem autorskim i umowami międzynarodowymi. Nie mogą być kopiowane bez wyraźnej zgody Diablodesign.eu, Diablodesign.eu zastrzega sobie wszelkie prawa do  materiału opisanego powyżej. Ponowne wykorzystanie treści lub grafiki bez naszej zgody jest zabronione.  2. Zawartość naszej strony demo ma zapewnić podgląd jak może wyglądać gdy strona internetowa jest rozwijana lub ukończona. Szablon demonstracyjny tzw. Demo zawiera obrazy, grafiki i teksty które nie mogą być wykorzystane przez osoby trzecie bez pisemnej zgody Diablodesign.eu  3. Wszystkie szablony i rozszerzenia diablodesign.eu, a w szczególności, części kodu PHP są tworzone i wydawane na licencji GNU General Public License w wersji 2 (treść licencji dostępna jest pod adresem http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html).  4. Jeśli nie podano inaczej, wszystkie zdjęcia, materiały wideo, instrukcje obsługi, kaskadowe arkusze stylów, skrypty javascript naszego autorstwa nie podlegają licencji GPL i są dystrybuowane jako autorskie produkty i rozwiązania diablodesign.eu i jako takie są objęte ochroną określoną w ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  5. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści wymienionych w pkt 2 niniejszego rozdziału należą do Sklepu.  6. Zakup produktu nie oznacza przeniesienia praw autorskich na osobę, która go zakupiła.  7. Z chwilą udostępnienia Klientowi klucza licencyjnego wraz z paczką ZIP Produktu zostaje mu udzielona przez Sklep licencja ograniczona, bez prawa wyłączności na korzystanie z danego Produktu. Licencja zostaje udzielona na zasadach wymienionych poniżej: 

-pobranie i instalację produktu na urządzeniu Klienta,  modyfikację bez ograniczeń szablonu na użytek własny,  modyfikację produktu w zakresie koniecznym do stworzenia strony internetowej, sprzedaż osobom trzecim, zarówno osobom fizycznym jak i przedsiębiorcom strony internetowej wykonanej na zakupionym szablonie, prawo do zmiany lub usunięcia link’a odsyłającego do strony diablodesign.eu, który umieszczony jest w stopce strony, zakupienie jednego szablonu uprawnia do stworzenia jednej strony internetowej. Wykonana na podstawie szablonu strona, ale nie szablon, może podlegać dalszej dystrybucji. W przypadku sprzedaży wykonanej na podstawie szablonu strony, Klient traci prawo do wykonania kolejnej strony na tym samym szablonie jak i prawo do sprzedaży kopii sprzedanej strony. W celu stworzenia kolejnej strony wymagany jest zakup kolejnej licencji(szablonu). 

8. Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania, rozpowszechniania, redystrybucji oraz żadnej innej formy komercyjnego użytku naszych szablonów, w części, która nie podlega licencji GPL bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Sklepu, a w szczególności: 
udzielania licencji, odsprzedawania, przenoszenia, wypożyczania, dzierżawienia, eksportowania, importowania, rozpowszechniania, przekazywania ani w inny sposób przyznawania osobom trzecim praw odnoszących się do naszych produktów  zabronione jest zmienianie lub usuwanie informacji o autorze w nagłówkach i opisie plików, zabronione jest korzystanie z naszych znaków towarowych,  zabronione jest umieszczanie naszych produktów, zmodyfikowanych lub nie, na płytach CD, dyskietkach, DVD, stronach internetowych lub innych nośnikach w celu redystrybucji lub odsprzedaży. zabronione jest rozpowszechnianie zmodyfikowanych plików w jakikolwiek inny sposób,  9. Dodatkowe ograniczenia dotyczące korzystania z Produktu mogą wynikać z informacji załączonych do tego Produktu lub znajdujących się w opisie produktu.  10. Ograniczenia wynikające z niniejszego rozdziału nie dotyczą szablonów DEMO dostępnych na stronie Sklepu bez opłaty. Darmowe szablony mogą być dystrybuowane w każdej dopuszczalnej przez prawo formie.

V. FORMY PŁATNOŚCI

 

1. Zapłaty za zamówiony produkt można dokonać poprzez:  Serwis PAYPAL – obsługiwany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449 

Przelew bankowy, na rachunek w banku PKO BP nr 94 1020 2906 0000 1102 0341 3333 

VI. REKLAMACJE

 

1. Sklep dostarcza swoje produkty bez wad. Produkty powinny być zgodne z opisem na stronie produktu  2. Wszelkie występujące problemy techniczne, nieprawidłowości w działaniu sklepu bądź zakupionych produktów powinny być zgłaszane w formularzu kontaktowym na stronie http://diablodesign.eu/kontakt, bądź poprzez adres e-mail biuro [@ ]diablodesign.eu  3. Zgłoszenia mogą być przesyłane przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, ale rozpatrywane będą w godzinach pracy biura Sklepu, tzn. od 9 do 17 w dni robocze.  4. Termin na rozpatrzenie zgłoszenia wynosi 3 dni robocze od momentu otrzymania reklamacji. 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 

1. Klient będący Konsumentem, który nabył produkt, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w pkt 3, ma prawo bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów odstąpić od umowy sprzedaży produktów zakupionych w Sklepie w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy należy wysłać odpowiednie oświadczenie. Wzór oświadczenia dostępny jest do pobrania w formacie pliku PDF pod adresem:  

http://diablodesign.eu/dokumenty/wzor_formularza_odstapienia_od_umpowy.pdf

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w każdy możliwy sposób, tak aby Sklep mógł zapoznać się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może zostać przesłane za pośrednictwem Poczty (lub innego operatora pocztowego) na adres:

Paweł Kawka DiabloDesign Os.Na Stoku 27a/17, 31-705 Kraków

, może zostać na piśmie złożone w siedzibie Sklepu pod tym samym adresem lub wysłane w formie elektronicznej na adres: biuro [@]diablodesign.eu  3. Prawo rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli pobieranie zakupionego produktu rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy. Rozpoczęcie pobierania pliku z zakupionym produktem jest równoznaczne z rozpoczęciem spełniania świadczenia o którym mowa a art. 38. Pkt 13) Ustawy o prawach konsumenta, co jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy w momencie rozpoczęcia pobierania pliku.

4. W przypadku rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem pobierania zakupionego produktu, jeżeli odstąpienie nastąpiło w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w dziale VIII. ZWROT NALEŻNOŚCI. 

VIII. ZWROT NALEŻNOŚCI

 

1. Administratorem danych osobowych jest Paweł Kawka DiabloDesign Os.Na Stoku 27a/17, 31-705 Kraków

2. Poprzez złożenie zamówienia na stronie Sklepu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep może uniemożliwić dokonywanie przez Użytkownika zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 

3.Dane Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Sklep, w tym w zakresie niezbędnym do dokonania zakupu i zawarcia umowy sprzedaży. 

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 

5. Sklep nie gromadzi Twoich danych osobowych w zakresie większym niż wymagany do prawidłowego dokonania zakupu i przesłania faktury VAT. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia jeżeli nadal są w posiadaniu Sklepu. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

7. Dane osobowe Zamawiających mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

8. Szczegółowe postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności na stronie Sklepu. 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych jest Aneta Kawka Os.Na Stoku 27a/17, 31-705 Kraków

2. Poprzez złożenie zamówienia na stronie Sklepu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep może uniemożliwić dokonywanie przez Użytkownika zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 

3.Dane Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Sklep, w tym w zakresie niezbędnym do dokonania zakupu i zawarcia umowy sprzedaży. 
4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 

5. Sklep nie gromadzi Twoich danych osobowych w zakresie większym niż wymagany do prawidłowego dokonania zakupu i przesłania faktury VAT. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia jeżeli nadal są w posiadaniu Sklepu. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 
7. Dane osobowe Zamawiających mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 
9. Szczegółowe postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności na stronie Sklepu. 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie 7 dni od momentu publikacji informacji o zmianie regulaminu oraz udostępnieniu treści nowego regulaminu na stronie Sklepu.  2. Zakupy dokonane przed wejściem w życie zmian w regulaminie realizowane są według przepisów dotychczasowego regulaminu.  3. Wszelkie umowy wynikające z niniejszego regulaminu zawierane są między Klientem a Biurem Rachunkowym Aneta Kawka. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.  4. Ewentualne spory między Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem zostaną poddane rozstrzygnięciu przez właściwe sądy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.  5. Ewentualne spory między Sklepem a Klientem będącym Przedsiębiorcą, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sprawy okaże się niemożliwe, spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Sklepu.  6. Integralną część regulaminu stanowią załączniki: 
1) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY  7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-11-2016  Regulamin wraz z załącznikami został opracowany przez Kancelarię Radcy Prawnego Pawła Foltmana, Tel. 664 305 049, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31-704 Kraków
os.Na Stoku 27a/17
666977944